Obok konwencjonalnej formy współpracy, proponujemy Państwu świadczenie pomocy prawnej bez konieczności bezpośredniego kontaktu radcy prawnego z Klientem.

Powyższe rozwiązanie, jako niewątpliwie wpływające na sprawność oraz szybkość działania, sugerujemy przykładowo celem uzyskania „drobnych” porad prawnych, wystosowania w imieniu Klienta wezwania do zapłaty, opiniowania umów, wydawania krótkich opinii prawnych.

Celem skorzystania z takiej formy korzystania z usług Kancelarii, prosimy o przesłanie dokładnego opisu stanu faktycznego sprawy oraz wskazanie Państwa danych kontaktowych.

Po dokonaniu wstępnej analizy sprawy radca prawny skontaktuje się z Państwem wskazując ogólnie dalszy sposób działania.

Po uzgodnieniu przez strony wysokości wynagrodzenia przysługującego prawnikowi oraz uiszczeniu przez Klienta wyżej wskazanej kwoty na wskazany rachunek bankowy, prawnik przystąpi do realizacji powierzonego zadania.