Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie Prawa spółdzielczego.

W tym zakresie pomoc prawna udzielana jest zarówno Spółdzielniom mieszkaniowym jak i członkom spółdzielni i  oraz obejmuje m. in.: obsługę i uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółdzielni mieszkaniowej, sporządzanie oraz opiniowanie wszelkich umów, obsługa procesów łączenia, podziału, likwidacji czy też upadłości Spółdzielni, przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w toku bieżącej jej działalności, prowadzenie sporów sądowych w zakresie  eksmisji, dochodzenia roszczeń o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, spraw dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych, reprezentacja przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych  we wszelkich sprawach dotyczących działalności spółdzielni.