Kancelaria udziela pomocy prawnej także w zakresie prawa wekslowego, udzielając w tym zakresie porad prawnych w sprawach dotyczących weksli, w tym weksli in blanco, sposobu ich wypełnienia, ich umarzania. Sporządzamy opinie prawne związane z wystawianiem i stosowaniem weksli, pisma procesowe, w tym zarzuty od nakazów zapłaty wydanych na podstawie weksla, a także przedsądowych wezwań do zapłaty na podstawie weksli. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem zapłaty z weksli.