Powszechność i ścisłe powiązanie z prawem pracy sprawia, że kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych dotyczą każdego podmiotu zatrudniającego pracowników i jednocześnie każdego pracownika. Wiele problemów w tym zakresie wynika nie tyle z niejasności samych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, co z przyjętej przez organy emerytalno -rentowe niespójnej wykładni tych przepisów.

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników we wszelkich sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym. Doradzamy oraz reprezentujemy (przed organami emerytalno – rentowymi oraz sądem) zarówno pracowników jak i pracodawców m. in. w sprawach dotyczących zaświadczeń A1, delegowania pracowników do pracy za granicę Polski, spraw o świadczenie chorobowe, rentowe oraz spraw o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym.