• sprawy o zapłatę;
 • windykacja (egzekucja) należności,
 • podział majątku,
 • postępowania spadkowe,
 • odrzucenie spadku;
 • podział spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • sporządzanie projektów umów (deweloperska, zlecenia, sprzedaży, leasingu, agencyjnych, o zakazie konkurencji, zachowaniu powierzonych informacji w  poufności etc), ocena umów,  
 • przygotowanie regulaminów sklepów internetowych;
 • zniesienie współwłasności;
 • sprawy odszkodowawcze;
 • roszczenia z tytułu wypadków drogowych;
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych;
 • sprawy odszkodowawcze przeciwko ubezpieczycielom z tytułu kradzieży, uszkodzenia pojazdu;
 • egzekucja należności;
 • formułowanie regulaminów sklepów internetowych;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • ochrona dłużników;
 • czynności obejmujące zabezpieczenie majątku;
 • sprawy dotyczące zasiedzenia;

Jeśli masz jakiekowiek pytania, zapraszam do kontaktu z nami.

606 605 931 lub kontakt@johaniewicz.pl