Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem medycznym, prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w związku z innymi zdarzeniami. Wspieramy także członków rodzin, którzy w wyniku wypadku utracili osoby najbliższe. Zapewniamy profesjonalną obsługę na etapie polubownego oraz sądowego dochodzenia odszkodowania.

Każdorazowo zapoznając się ze sprawą ocenimy szanse na uzyskanie odszkodowania i przedstawimy klientom wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem sprawy.