1. Operatorem serwisu www.johaniewicz.pl jest r.pr. Remigiusz Johaniewicz.
  2. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu odbywa się w dwojaki sposób:
    • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje przez użytkownika.
    • poprzez zapisywanie w urządzeniach plików cookie.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu www.johaniewicz.pl zawarte w formularzach kontaktowych, zgłoszeniowych i rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
  4. Dane osobowe użytkowników serwisu www.johaniewicz.pl zawarte w formularzach kontaktowych, zgłoszeniowych i rejestracyjnych przetwarzane będą przez Kancelarię wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w przez Kancelarię.
  5. Operator serwisu www.johaniewicz.pl nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych użytkowników serwisu www.johaniewicz.pl osobom trzecim bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez kancelarię dane osobowe użytkowników serwisu www.johaniewicz.pl mogą zostać udostępnione uprawnionym osobom trzecimwyłącznie w granicach prawem dozwolonych oraz organom na ich żądanie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych, na które korzystający z serwisu www.johaniewicz.pl zostanie przekierowany.