Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami. W tym zakresie przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości obejmującą zarówno ustalenie ewentualnych obciążeń prawami osób trzecich jak również ustalenia jej sytuacji publicznoprawnej ukształtowanej przez przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody i prawa dotyczącego odpadów. Prowadzimy postępowania dotyczące ustalenia stanu prawnego nieruchomości, w tym także postępowania wieczystoksięgowe. 

Ponadto uczestniczymy w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów. Prowadzimy postępowania (administracyjne, arbitrażowe, sądowe), w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości, a także mających na celu zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania. Świadczymy usługi na każdym etapie inwestycji, bezpiecznie przeprowadzając naszych Klientów przez cały proces inwestycyjny, począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez przygotowanie i prowadzenie procesu budowlanego, w tym wszelkich niezbędnych pozwoleń,  aż do zagospodarowania docelowego.