Zainteresowanych pracą w naszym zespole prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV za pomocą formularza kontaktowego z prawej strony.

Aby wysłać formularz niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól oraz wgranie wskazanych dokumentów oraz zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jego wypełnienie oraz przesłanie wskazanych dokumentów jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli Pani/Pan nie życzy sobie przetwarzania swoich danych osobowych nie należy przesyłać swojej oferty z wykorzystaniem tego formularza. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie rekrutacji. Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi potwierdzenie tego faktu. Tak wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie z wykorzystaniem dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest r. pr. Remigiusz Johaniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Remigiusz Johaniewicz, ul. Mieszka I – go 48/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dane osobowe przesłane w ten sposób, poza firmą hostingową, nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe nie będą podstawą zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Dane przesłane z wykorzystaniem formularza będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie trwale usuwane.

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.