Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów z branży transportowej i spedycyjnej. Świadczymy pomoc prawną w zakresie porad prawnych, konsultacji i sporządzania opinii prawnych, a także reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach (administracyjnych, sądowych, przedsądowych) w zakresie wszelkich spraw związanych z tą dziedziną, w tym dotyczących negocjowania, opiniowania i sporządzania umów transportowych, opracowania ogólnych warunków przewozowych, rozwiązywaniem sporów  związanych z wykonywaniem umów przewozowych i spedycyjnych, wykonywania spedycji i przewozu, prawidłowego uregulowania czasu pracy kierowców, kwestii kontroli granicznych, zatrzymań towaru czy środków transportu, szkód, które powstały podczas transportu czy obsługi dokumentacyjnej realizowanych transportów, kar umownych, pieniężnych kar administracyjnych, ubezpieczeń i odszkodowań, zakazów konkurencji. Świadczymy pomoc prawną w zakresie  transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej. 

Z dużymi sukcesami dochodzimy wynagrodzeń przysługujących przewoźnikom z tytułu transportu towaru lub osób, w tym transportu międzynarodowego.