Prowadzimy doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i instytucjom publicznym. Wspieramy w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, dbając o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz regulacji sektorowych.

Zakres usług naszej Kancelarii na gruncie prawa ochrony danych obejmuje w szczególności:

 • kompleksowe dostosowanie procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • przeprowadzanie pełnych badań stanu prawnego z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytów powdrożeniowych
 • opracowywanie i dostosowywanie dokumentacji (polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych) procedur, analiz z zakresu ochrony bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, w tym dostosowania ich przebiegu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz regulacji sektorowych (medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe etc.)
 • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi
  • doradztwo prawne w procesie negocjowania i zawierania umów obejmujących outsourcing,
  • procesów przetwarzania danych osobowych
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
  • doradztwo prawne w procesach realizacji praw podmiotów danych oraz zarządzania incydentami ochrony danych.