W ramach Kancelarii zajmujemy się szeroko rozumianym prawem budowlanym, w tym sprawami dotyczącymi warunków zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń na budowę, postępowań legalizacyjnych i naprawczych oraz opłat i kar administracyjnych wymierzanych w tym zakresie.  Zajmujemy się udzielaniem profesjonalnych porad prawnych wszystkim, którzy mają aktywną styczność ze sprawami budowlanymi. W prosty sposób wyjaśniamy zawiłe kwestie związane z prawem budowlanym i jego licznymi nowelizacjami, przedstawiamy praktyczne rozwiązania problemów związanych z pracami budowlanymi i pomagamy uzupełnić wszelkie rodzaje wzorców dokumentów związanych z tą niezwykle szeroką dziedziną.

Reprezentujemy zarówno firmy budowlane, jak i osoby prywatne, które planują bądź właśnie są w trakcie realizacji obiektów budowlanych, w tym w sprawach dotyczących  pozwoleń na budowę, sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, samowoli budowlanej  (budowa obiektu budowlanego: bez pozwolenia na budowę, niezgodnie z nim, bez zgłoszenia), zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym, katastrof budowlanych, kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia, nakazów rozbiórki, przywrócenia obiektu do stanu poprzedniego, a także warunki zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, uchwalenia lub zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na płaszczyźnie prawa budowlanego świadczymy m.in. usługi:

  • reprezentacji w sprawach o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  • reprezentacji w postępowaniach o udzielenie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgłaszania robót budowlanych,
  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.