Zakres świadczonych czynności:

+Pełna i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, w tym w szczególności:
 1. kompleksowa reprezentacja przedsiębiorcy przed wszystkimi organami władzy sądowniczej, organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego,
 2. prowadzenie spraw w postępowaniu rozpoznawczym oraz egzekucyjnym, dochodzenie należności;
 3. przygotowywanie wszelkich projektów umów zarówno nazwanych jak i nienazwanych, weryfikacja i opiniowanie przedstawionych do analizy kontraktów;
 4. sporządzanie opinii prawnych przy uwzględnieniu aktualnej linii orzeczniczej oraz poglądów doktryny prawniczej;
 5. sporządzanie wniosków i prowadzenie spraw w przedmiocie:
  • podziału majątku;
  • stwierdzenia nabycia spadku;
  • odrzucenia spadku;
  • działu spadku;
  • zniesienia współwłasności;
 6. prowadzenie spraw rozwodowych; spraw alimentacyjnych; spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej; spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem; spraw o przysposobienie;
 7. poradnictwo prawne w przedmiocie zabezpieczania majątku;
 8. poradnictwo prawne w zakresie prawa pracy; zastępstwo przed sądami w sprawach z prawa pracy; formułowanie umów o pracę, umów o odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie;
 9. poradnictwo prawne w sprawach z ubezpieczeń społecznych, reprezentacja przed ZUS oraz sądami w sprawach obejmujących obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym; reprezentacja przed ZUS w sprawach o umorzenie składek bądź rozłożeniu ich na raty;
 10. pełna obsługa w zakresie rejestracji i obsługi spółek prawa handlowego (jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna), w tym
  • sporządzanie projektu umowy spółki zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami kontrahenta (z uwzględnieniem zasad podwyższenia kapitału zakładowego, ograniczenia prawa nabycia udziałów, określenia prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, dopłaty, umorzenia udziałów, likwidacja spółki, rozwiązanie spółki, regulamin wewnętrzny organów spółki prawa handlowego itp.)
  • sporządzanie zmiany umów spółki, zmiany składu osobowego organów spółki,
  • wszelkie czynności w zakresie postępowania rejestrowego spółki prawa handlowego (w tym także kompleksowe przygotowywanie dokumentów rejestrowych, przygotowywanie dokumentów rejestrowych dla NIP, REGON, ZUS,
  • przygotowywanie wszelkich projektów aktów organów osoby prawnej (w tym także mających zostać zawartymi w formie szczególnej)
  • postępowanie w sprawie wyłączenia wspólnika, zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników;
 11. wszelkie formy zabezpieczania wierzytelności;
 12. weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie projektów aktów notarialnych przenoszących przedmiot własności nieruchomości;
 13. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 14. podejmowanie czynności zmierzających do zakończenia sprawy na etapie postępowania przedsądowego,
 15. formułowanie treści porozumień, formułowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej,
 16. formułowanie wszelkiego rodzaju pozwów oraz innych pism procesowych;
 17. zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji (zastępstwo nie obejmuje wyłącznie obrony w sprawach karnych);
 18. udzielania porad prawnych w zakresie nowych regulacji prawnych;
 19. asystowanie przy zawieraniu kontraktów;
 20. formułowanie skarg do ETS;
 21. obsługa prawna podmiotów leczniczych; rejestracja podmiotów leczniczych; przekształcanie podmiotów leczniczych; sporządzanie statutu podmiotów leczniczych; sporządzanie regulaminów podmiotów leczniczych;
 22. sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego;

Płaszczyzna działania:

+Nasza kancelaria podejmuje działania z zakresu:
 1. prawa handlowego,
 2. prawa cywilnego,
 3. procedur cywilnych, w tym postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających;
 4. prawa pracy,
 5. prawa upadłościowego i naprawczego,
 6. prawa administracyjnego materialnego,
 7. prawa administracyjnego procesowego;
 8. postępowania sądowoadministracyjnego;
 9. prawa wekslowego,
 10. prawa obrotu nieruchomościami,
 11. prawa budowlanego,
 12. prawa przewozowego;
 13. prawa rodzinnego,
 14. prawa spółdzielczego;
 15. prawa ubezpieczeń społecznych;
 16. dochodzenia odszkodowań,
 17. prawa zamówień publicznych.
Wskazany powyżej katalog ma charakter przykładowy, albowiem brak jest możliwości wyczerpującego wskazania wszelkich płaszczyzn działania w zakresie obsługi prawnej zarówno Państwa jak i Państwa przedsiębiorstw.

Powinni Państwo wiedzieć, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodą na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Ustawienie w przeglądarce zgody oznacza, że pozwalają nam Państwo czasem zapisywać pliki cookie na swoim urządzeniu, a potem je odczytywać. Możecie Państwo wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną zgodę poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się